Dokumenti
h

Pristopna izjava

h

Statut kluba Menola

Zapisniki – poročila

h

Plan dela 2023

h

Tekmovalno poročilo 2022

h

Zapisnik občnega zbora 2023

Klubski pravilniki

h

Pravilnik o tekmovanjih v trnkarjenju na morju

h

Pravilnik pokala Menola - prehodni pokal

h

Pravilnik o disciplinskem postopku

h

Pravilnik za najboljšega ribiča

h

Pravilnik o izposoji čolna

Zakonodaja

h

Morski ribolov v Republiki Sloveniji

h

Rekreacijski ribolov v Republiki Hrvaški