Novoletna tekma

Tekmovanje z nazivom »Novoletna tekma«

Prirejamo vsako leto na dan 2. januarja. To ni običajno tekmovanje, saj ima predvsem družabni značaj. Tekmovalna pravila so zato bolj ohlapna kot pri ostalih tekmovanjih. Tekmuje se v posamični konkurenci iz svojega čolna ali po dogovoru z drugimi tekmovalci iz njihovih čolnov. Lovno področje določijo udeleženci tekmovanja pred odhodom na ribolov, prav tako trajanje tekmovanja. Po medsebojnem dogovoru tudi določijo glavnega sodnika. Vaba je proste izbire, kot ulov pa velja vsa riba z izjemo rib krajših od 15 cm in zaščitene ribje mladeži. Po zaključku tekmovanja ob prisotnosti glavnega sodnika stehtamo ulov in v enem od bližnjih gostinskih lokalov ob kosilu in prijetnem druženju najboljšim trem podelimo priznanja.