Poročilo o občnem zboru Menole
Kot objavljeno,  smo imeli  pretekli petek 25.3.2022 občni zbor društva Menola, katerega se je udeležilo 20 članov. Obravnavana in sprejeta so bila poročila predsednika in blagajnika društva, nadzornega odbora in disciplinske komisije kot tudi program dela in finančni plan za leto 2022.
Glede na to, da je letos potekel 4- letni mandat vsem organom društva, so bile izvedene tudi volitve vseh organov za naslednji mandat.
Potrjena je bila tudi članarina za leto 2023, ki ostaja ista kot doslej. Občni zbor je sprejel sklep, da društvo Menola ne podpira predloga omenjenega na skupščini zveze, da se članarina društev poveča na 20 evrov, prispevek zvezi pa na 25 evrov. Nasprotno društvo Menola meni, da bi morala zveza pričeti postopek, da se zniža cena letne dovolilnice za upokojence kot je to na primer na Hrvaškem.  
Podano je bilo tudi poročilo o rezultatih v tekmovalnih aktivnostih. Podpredsednik društva Marino Kralj je podelil medalje prvi trojici v vseh treh disciplinah.
Ribič leta 2021 pa je postal Franko Frumen. Čestitamo !