Jadranske ribe

Ribe našega morja

Športni ribiči morajo poznati najmanjše dovoljene mere, ki veljajo za ulov nekaterih vrst rib. Spoštovanje najmanjših mer je pomembno za ohranjanje ribjih vrst!

SQUALIDAE (morski psi)
Trnež (kanjolin) – Squalus acanthias

SCYLIORHINIDAE (morske mačke)
Morska mačka – Scyoliorinus canicula

CARCHARHINIDAE (morski psi)
Modrulj – Prionace glauca

TORPENIDIDAE (raže)
Električni skat – Torpedo marmorata nevarna

RAJIDAE (raže)
Raža trnavka – Raja clavata

RAJIDAE (raže)
Okata raža – Raja miraletus

RAJIDAE (raže)
Vijoličasta raža – Dasytis violacea

MILIOBATIDAE (raže)
Morski golob – Myliobatis aquila
nevarna

PLEURONECTIDAE (morske plošče)
Morski robec – Platichtys flesus

SOLEIDAE (listi)
Jadranski morski list – Pegusa impar min 20 cm

SOLEIDAE (listi)
Morski list – Solea vulgaris min 20 cm

SCOPHTHALMIDAE (rombi)
Romb – Psetta maxima

GOBIESOCIDAE (glavači prisesniki)
Pikasti prisesnik – Lepadogaster lepadogaster

GOBIESOCIDAE (glavači prisesniki)
Črtasti prisesnik – Lepadogaster candollei

OPHIDIDAE (huji)
Brkati huj – Ophidiom barbatus

ANGUILLIDAE (jegulje)
Jegulja – Anguilla anguilla

CONGRIDAE (ugorji)
Ugor – Conger conger

LOPHIIDAE (trnkarice)
Morska žaba ali vrag – Lophius piscatorius

SYNGNATIDAE (morska šila in konjički)
Dolgonosi morski konjiček – Hyppocampus guttulatus

SYNGNATIDAE (morska šila in konjički)
Kratkonosi morski konjiček – Hyppocampus hyppocampus

SYNGNATIDAE (morska šila in konjički)
Morsko šilo – Syngnathus acus

BELONIDAE (iglam podobne ribe)
Iglica – Belone Belone

SALMONIDAE (salmonidi)
Morska postrv – Salmo trutta

MOLIDAE (loparji)
Morski mesec (luna) – Mola mola

STROMATEIDAE (fige)
Figa  Stromateus fiatola

BALISTIDAE (balestre)
Balestra – Balistes carolinensis

GOBIIDAE (glavači)
Skalni glavač – Gobius cobitis

GOBIIDAE (glavači)
Črni glavač – Gobius niger

GOBIIDAE (glavači)
Rdečeusti glavač – Gobius cruentatus

GOBIIDAE (glavači)
Travni glavač – Gobius ophiocephalus

GOBIIDAE (glavači)
Bledi glavač – Gobius fallax

ENGRAULIDAE (sardoni)
Sardon ali inčun – Engraulis encrasicolus 

CLUPEIDAE (sledi)
Sardela – Sardina plichardus

CLUPEIDAE (sledi)
Čepa – Alosa alosa 

CLUPEIDAE (sledi)
Čepa – Alosa fallax nilotica

CLUPEIDAE (sledi)
Papalina – Sprattus sprattus

GADIDAE (trske)
Mol – Merlangius merlangus merlangus

GADIDAE (trske)
Pišmolj – Trisopterus minutus

GADIDAE (trske)
Oslič – Merluccius merlucius   min 20 cm

GADIDAE (trske)
Tabinja – Phycis phycis

GADIDAE (trske)
Ugorjeva mati – Gaidropsaurus mediterraneus

BLENNIDI (babice)
Okata babica – Blennius ocellaris

BLENNIDI (babice)
Babica papagajka – Blennius sanguinolentus

BLENNIDI (babice)
Rogata babica – Blennius tentacularis

BLENNIDI (babice)
Lepa babica – Blennius pavo

BLENNIDI (babice)
Velika babica – Blennius gattorugine

BLENNIDI (babice)
Črnoboka babica – Blennius rouxi

BLENNIDI (babice)
Črnoglava babica – Blennius nigriceps

CEPOLIDAE (mečaki)
Morski trak – Cepola rubescens

CORYPHAENIDAE
Lampuga ali Zlata skuša – Coryphaena hyppurus

URANOSCOPIDAE (zvezdogledi)
Zvezdogled – Uranoscopus scaber

CALLIONYMIDAE (lodrini)
Dolgorepi žabec – Callionymus festivus

CALLIONYMIDAE (lodrini)
Pegasti žabec – Callionymus maculatus

TRACHINIDAE (morski zmaji)
Morski pajek – Trachinus araneus nevarna

TRACHINIDAE (morski zmaji)
Morski zmaj – Trachinus draco   nevarna

ATHERINIDAE (girice)
Gavon – Atherina boyeri

ATHERINIDAE (girice)
Girica (angodela) – Atherina hepsetus

MUGILIDAE (cipli)
Božiga – Mugil chelo

MUGILIDAE (cipli)
Cipel glavač (volpina) – Mugil chefalus

MUGILIDAE (cipli)
Cipel zlatec – Mugil auratus

MUGILIDAE (cipli)
Cipel skočec – Mugil saliens

TRIGLIDAE (kokoti)
Morski petelin (lucerna) – Trigla lucerna

TRIGLIDAE (kokoti)
Morski petelin (lastovka) – Trigloporus lastoviza

SCOMBRIDAE (skuše)
Skuša (škomber) – Scomber scombrus  min 18 cm

SCOMBRIDAE (skuše)
Palamida – Sarda sarda

SCOMBRIDAE (skuše)
Lokarda Plavica min 18 cm

SCOMBRIDAE (skuše)
Tuna – Thunnus thunnus

SCOMBRIDAE (skuše)
Luc – Auxis thazard

POMACENTRIDAE (koralnice)
Črnik- Chromis chromis

ZEIDAE (kovači)
Kovač (San piero) – Zeus faber

POMATOMIDAE (skakavke)
Skakavka (Serra) – Pomatomus saltator

CARANGIDAE (šuri)
Lica – Lichia amia

CARANGIDAE (šuri)
Lica strela – Trachinotus glaucus

CARANGIDAE (šuri)
Šur – Trachurus trachurus   min 15 cm

CARANGIDAE (šuri)
Pilot – Naucrates ductor

CARANGIDAE (šuri)
Gof – Seriola dumerilii

MULLIDAE (bradači)
Trlja blatarica – Mullus Barbatus  min 11 cm

MULLIDAE (bradači)
Trlja kamenarka – Mullus surmuletus  min 11 cm

SCIAENIDAE (grbe)
Kaval (konj) – Corvina umbra

SCIAENIDAE (grbe)
Korbel – Umbrina cirrosa

CENTRACANTHIDDI (gire)
Modrak – Maena Maena

CENTRACANTHIDDI (gire)
Menola – Maena Chryselis

CENTRACANTHIDDI (gire)
Menola oblica – Maena smaris

SPARIDAE (špari)
Salpa – Boops salpa

SPARIDAE (špari)
Boba – Boops boops

SPARIDAE (špari)
Frater – Diplodus vulgaris  min 18 cm

SPARIDAE (špari)
Špar – Diplodus annularis  min 12 cm

SPARIDAE (špari)
Pic – Diplodus puntazzo  min 18 cm

SPARIDAE (špari)
Šarg – Diplodus sargus  min 23 cm

SPARIDAE (špari)
Ribon – Pagellus erythrinus  min 15 cm

SPARIDAE (špari)
Divji ribon – Pagellus acarne  min 17 cm

SPARIDAE (špari)
Ovčica (Mormora) – Lithognatus mormyrus min 20 cm

SPARIDAE (špari)
Pagar – Pagrus pagrus  min 18 cm

SPARIDAE (špari)
Orada (Zlatobrov) – Sparus aurata  min 20 cm

SPARIDAE (špari)
Zobatec – Dentex dentex

SPARIDAE (špari)
Kantar – Spondyliosoma cantharus

SPARIDAE (špari)
Ušata (očada) – Oblada melanura

LABRIDAE (ustnače)
Pisana ustnača – Crenilabrus tinca

LABRIDAE (ustnače)
Pavlinka – Crenilabrus ocellatus

LABRIDAE (ustnače)
Mediteranka – Crenilabrus mediterraneus

LABRIDAE (ustnače)
Kosirica – Crenilabrus quinquemaculatus

LABRIDAE (ustnače)
Gnezdivka – Crenilabrus cinereus

LABRIDAE (ustnače)
Dolgoustka – Crenilabrus scina – Labrus Berggylta

LABRIDAE (ustnače)
Črnorepa ustnača – Crenilabrus melanocerus

LABRIDAE (ustnače)
Knez – Coris julis

LABRIDAE (ustnače)
Vrana – Labrus merula

SCORPENIDAE (bodike)
Škarpena (rdeča bodika) – Scorpaena scorfa 
nevarna

SCORPENIDAE (bodike)
Škarpoč (rjava bodika) – Scorpaena porcus 
nevarna

SCORPENIDAE (bodike)
Mala bodika – Scorpaena notata  
nevarna

SERRANIDAE (zobčasti ostriži)
Brancin – Dicentrarchus labrax min 25 cm

SERRANIDAE (zobčasti ostriži)
Pikasti brancin – Dicentrarchus punctatus

SERRANIDAE (zobčasti ostriži)
Volčič – Serranus hepatus

SERRANIDAE (zobčasti ostriži)
Pirka – Serranus scriba

SERRANIDAE (zobčasti ostriži)
Kanjec – Serranus cabrila

SERRANIDAE (zobčasti ostriži)
Kirnja – Epinephelus guaza min 45 cm

CENTROLOPHIDAE
Črnuh – Centolophus niger