OBČNI ZBOR DRUŠTVA
 Morskošportni ribolovni klub “Menola” Izola
Istrska vrata 4
6310 Izola

Na podlagi sklepa upravnega odbora Morskošportnega ribolovnega kluba MENOLA Izola
z dne  28. februarja 2022
 
S K L I C U J E M   
OBČNI ZBOR DRUŠTVA
 
ki bo  v petek25. marca 2022,   ob 18:00  v restavraciji
gostilne Jasna nad Izolo (Jagodje 24a)
 
Predvideni dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles zbora
2. Obravnava in sprejem poročil za leto 2021
3. Program dela s finančnim planom za leto 2022
4. Volitve v organe društva
5. Potrditev višine članarine za leto 2023
6. Podelitev priznanj za športne dosežke v letu 2021
7. Razno 

Po zaključenem uradnem programu zbora bo družabno srečanje.
 
Člane obveščamo, da društvo razpolaga z lastnim plovilom – barko za potrebe športnega ribolova. Vse informacije v zvezi z izposojo iste dobiš pri tajniku društva Edvardu Marinšku –
tel. 040 570 652.

                                                                                       
V imenu upravnega odbora društva

                                                                                  Luka Maslo
                                                                                   predsednik društva