OBČNI ZBOR DRUŠTVA
Morskošportni ribolovni klub “Menola” Izola
Istrska vrata 4
6310 Izola

Na podlagi sklepa upravnega odbora Morskošportnega ribolovnega kluba MENOLA Izola
z dne  06. marca 2023
 
S K L I C U J E M   
OBČNI ZBOR DRUŠTVA
 
ki bo  v petek31. marca 2023,   ob 18:00  v restavraciji
gostilne Jasna nad Izolo (Jagodje 24a)
 
Predvideni dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles zbora
2. Obravnava in sprejem poročil za leto 2022
3. Program dela s finančnim planom za leto 2023
4. Potrditev višine članarine za leto 2024
5. Podelitev priznanj za športne dosežke v letu 2022
7. Razno 

Po zaključenem uradnem programu zbora bo družabno srečanje.
 
Člane obveščamo, da ima društvo barko za potrebe izvajanja športnega ribolova. Za izposojo barke je zadolžen Franjo Strbad – tel. 040 464 215.

                                                                                       
V imenu upravnega odbora društva

                                                                                  Luka Maslo
                                                                                   predsednik društva